Szkolenie BHP po angielsku

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważne, aby wykonywać ją jak najbezpieczniej. Dlatego tak ważne są szkolenia BHP, bez których nie można dopuścić pracownika do pracy. W dzisiejszych czasach można znaleźć także szeroką ofertę kursów online. Czy dostępne są także dla anglojęzycznych pracowników? 

Szkolenie BHP dla pracowników anglojęzycznych

Firmy międzynarodowe w dzisiejszych czasach nie są niczym niezwykłym. Nic dziwnego w tym, że w naszej załodze są pracownicy anglojęzyczni. Dlatego też trzeba do nich dostosować kursy BHP. Aby pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy, musi być uczestnikiem takiego kursu. W przypadku firm międzynarodowych konieczne jest szkolenie BHP po angielsku. Na szczęście dostępna jest duża oferta szkoleń online. Wystarczy wpisać w Google frazę: BHP po angielsku lub też BHP in english.

Czy szkolenia online są zgodne z prawem? 

Jeszcze do niedawna szkolenia online można było przeprowadzać tylko w przypadku szkoleń okresowych. Jak jest aktualnie? Ze względu na pandemię przepisy się zmieniły i w okresie jej trwania także szkolenie wstępne może odbywać się zdalnie. Dlatego całość szkolenia aktualnie może mieć miejsce w sieci. 

Szkolenia takie może przeprowadzić pracodawca, wyszkolony pracownik lub też firma zewnętrzna. Dostępne są szkolenia w formie e-learningu. Wybór ofert jest szeroki.

Jak wygląda szkolenie BHP? 

Szkolenie BHP jest konieczne, by pracownik mógł przystąpić do wykonywania swoich działań. Wyróżnia się szkolenie wstępne oraz okresowe. Pierwsze z wymienionych dzieli się na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. 

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne pozwala zapoznać się pracownikowi z ryzykiem występującym w miejscu pracy, związanym z jego stanowiskiem, a także z wszystkimi zasadami BHP pozwalającymi na pracę w bezpiecznych warunkach.

Instruktaż ogólny polega na przedstawieniu wszystkich wytycznych, by bezpiecznie wykonywać swoją pracę i minimalizować ryzyko wypadków przy pracy. W tym zakresie poznajemy także ochronę przeciwpożarową, przeprowadzane są również kursy pierwszej pomocy. Pracownicy są także zapoznawani z ergonomią miejsca pracy.

Z kolei instruktaż stanowiskowy pozwala pracownikom zapoznać się dokładnie z ich miejscem pracy, z urządzeniami, którymi będą się posługiwać, jest bardziej specjalistyczne i ukierunkowane na nich. Przeprowadza je albo bezpośredni przełożony, albo pracownik pracujący na takim stanowisku lub pracodawca, jeśli posiada odpowiednią wiedzę.

Szkolenie okresowe

Niektórzy pracownicy muszą ponownie podchodzić do szkolenia BHP. Szkolenie okresowe ma na celu zaktualizowanie i przypomnienie zdobytej wiedzy. Nie przechodzi go każdy pracownik, ale jest ono konieczne na przykład dla osób na stanowiskach robotniczych lub na stanowiskach, które są narażone na utratę zdrowia lub pracują z substancjami niebezpiecznymi. 

Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy są bardzo ważne i pracodawcy muszą dać do nich dostęp pracownikom, z którymi zawierają stosunek pracy.