Kto pisze biznesplan?

Osoba lub osoby odpowiedzialne za realizację biznesplanu powinny być mocno zaangażowane w jego opracowanie. Niektórzy zatrudniają konsultantów lub zlecają pracownikom sporządzenie planu. Jeśli masz być odpowiedzialny za decyzje, które będą oparte na biznesplanie, musisz być zaangażowany w jego powstawanie. Możesz wykorzystać wkład ekspertów podczas opracowywania tła i analizy planu biznesowego, ale przedsięwzięcie biznesowe jest dla Ciebie jako właściciela i przedsiębiorcy rozszerzeniem Twoich pragnień, celów, filozofii, umiejętności i zdolności. Jeśli nie jesteś bezpośrednio zaangażowany, nie będzie to skuteczny dokument planistyczny.

Business Plan on Clipboard. Office Desk with a Lot of Office Supplies. Business Plan on Clipboard with Paper Sheet on Table with Office Supplies Around. 3d Rendering. Toned and Blurred Illustration.