Jak zmieniały się standardy BHP w czasie pandemii koronawirusa?

Pandemia koronawirusa, która skutecznie zamknęła nas w domach, zmieniła standardy życia i pracy, wpłynęła również na standardy BHP w firmach. W ciągu ostatnich miesięcy wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku stanęły przed trudnym zadaniem wdrożenia obostrzeń związanych z rozwojem COVID-19 i coraz większą ilością chorujących. 

Na początku, wiosną 2020 roku, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze przypadki zachorowań w Polsce, bardzo wiele osób nie rozumiało zasad i ograniczeń, które były sukcesywnie wprowadzane. Noszenie maseczek czy pomiar temperatury przed wejściem do instytucji publicznych czy innych miejsc, w których spotyka się większa grupa ludzi, były dla wielu osób niejasnym wymysłem. 

Na początku pandemii, przestrzeganie zaleceń było utrudnione nie tylko z uwagi na sceptyczne nastroje społeczeństwa, ale także na ograniczoną dostępność środków ochrony osobistej: płynów do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych oraz maseczek.

Kluczowa okazała się również zasada 3xD: dyscyplina, dystans oraz dezynfekcja.

Pracownik w dobie koronawirusa – zalecenia w zakresie BHP


Obowiązki i rekomendacje dla pracowników w zakresie BHP w czasie epidemii koronawirusa nieco się zmieniły, od początku trwania pandemii szczególnie zaleca się:

– szczególnie uważne dbanie o czystość w swoim miejscu pracy i regularna dezynfekcja,
– przestrzeganie higieny zakrywania ust i nosa, szczególnie (chusteczką albo zgięciem łokcia) podczas kichania,
– noszenie rękawiczek ochronnych,
– unikanie dotykania oczu, nosa oraz ust,
– częstsze i dłuższe mycie rąk, a także używanie środków do dezynfekcji,
– zachowywanie dystansu,
– zmiana standardów witania się (unikanie podawania ręki).

Niezwykle ważne jest również zwracanie uwagi na stan swojego zdrowia. Najgorsze, co można zrobić, to zlekceważyć pierwsze wyraźne objawy choroby i narazić na zachorowanie innych współpracowników. W razie jakichkolwiek symptomów, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, pracownik powinien niezwłocznie wykonać testy, a także poinformować o podejrzeniu choroby swojego przełożonego.

Zasady BHP dla badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP

W związku z koronawirusem zmieniły się zasady BHP dotyczące badań lekarskich. Na czas trwania epidemii zawieszono konieczność przeprowadzania okresowych badań, utrzymano natomiast obowiązek składania wniosku o ich przeprowadzenie. Jednocześnie Główny Inspektorat Pracy utrzymał obowiązek niedopuszczania do pracy osób, które nie posiadają orzeczenia lekarskiego wydanego po przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich lub wstępnych badań lekarskich.

Znowelizowano również rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas epidemii koronawirusów nie należy organizować kursów stacjonarnych. Dozwolone jest natomiast samokształcenie kierowane lub seminaria, także w formie elektronicznej. Najlepiej jednak skontaktować się w tej sprawie z ekspertami z zakresu szkoleń BHP, którzy z pewnością odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości.